προφιλ

Η δημιουργική φαντασία συνοδευόμενη πάντα από τη τεχνική γνώση και εμπειρία εξασφαλίζουν την ποιότητα στα έργα μας, με αποτέλεσμα η κάθε γραμμή να αποκτά ψυχή, οντότητα και ύλη.

Διαβάστε Περισσότερα

Το Μελετητικό Γραφείο Πλέγμα δημιουργήθηκε το 1999 με έδρα τη Λάρνακα και προσφέρει υπηρεσίες Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού και Διακόσμησης. Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι η συνέπεια η οποία μέσα από μια σειρά διεργασιών προσαρμόζεται και επεξεργάζεται κάθε έργο με μοναδικότητα. Ο σχεδιασμός κάθε έργου στόχο έχει την βέλτιστη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών δεδομένων του τόπου και την εξυπηρέτηση των δεδομένων και ζητούμενων των πελατών.  Η σχέση του κτιρίου με το άμεσο και ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί μια πολύ σημαντική συνθετική συνιστώσα.  Η σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον, η σύνθεση όλων των επιμέρους στοιχείων του σε ένα συγκροτημένο σύνολο, η σαφής ιεράρχηση αυτών των στοιχείων και η σαφήνεια της έκφρασης με επικέντρωση στην λεπτομέρεια, εξασφαλίζουν την ποιότητα και διαχρονικότητα του αρχιτεκτονήματος σε συνάρτηση με την αρτιότητα στον τρόπο κατασκευής .

Κανείς δεν μπορεί από μόνος του να τραγουδήσει μια συμφωνία. Χρειάζεται  μια ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί.

Halford E. Luccock

γνωριστε την ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρο προσωπικό οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν τη σύλληψη μιας ιδέας σε ένα ολοκληρωμένο έργο.

ηγεσια

ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ

Αρχιτέκτονας, Συνιδρυτής

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός, Συνέταιρος

ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διοίκηση Γραφείου

ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗ

Βοηθός Αρχιτέκτονα